P R O M B . P L

"Nie ma żadnego usprawiedliwienia, by nie stać się wielkim"

Centralna Baza Rachunków – kolejny krok do pełnej inwigilacji i ograniczenie BTC?

22 grudnia Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków, która określa „postępowanie przy przetwarzaniu informacji o rachunkach w celu ustalania miejsca przechowywania wartości majątkowych mogących mieć związek z przestępstwem lub podlegających egzekucji sądowej lub administracyjnej”.

Kolejny raz pod przykryciem jakże popularnego hasła „walki z przestępczością i terroryzmem” Rząd próbuje stworzyć rejestr rachunków obywateli służących do przechowywania ich środków finansowych. W praktyce oznacza to, że w przyszłości możemy nie mieć możliwości posiadania jakiegokolwiek rachunku cyfrowego do przetrzymywania naszych dóbr majątkowych, ponieważ ustawa zawiera całą gamę instytucji płatniczych m.in. banki, SKOKi, firmy inwestycyjne, banki powiernicze,  fundusze inwestycyjne, dobrowolne fundusze emerytalne, ubezpieczenia z  elementami inwestycyjnymi, konta IKE i IKZE, skrytki sejfowe oraz „podmioty oferujące produkty i usługi w zakresie przechowywania danych uwierzytelniających niezbędnych do uzyskania dostępu do walut wirtualnych, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Za rachunek uznano także:

„produkt lub usługę umożliwiającą przechowywanie danych uwierzytelniających niezbędnych do uzyskania dostępu do walut wirtualnych”.

Po raz pierwszy podjęto się próby zdefiniowania waluty wirtualnej:

„waluta wirtualna – oznacza zbywalne prawo majątkowe, którego przedmiotem jest cyfrowa reprezentacja wartości, posiadająca swój ekwiwalent w środku płatniczym, – 4 – traktowana jako środek wymiany i jednostka rozrachunkowa, nieposiadające statusu legalnego środka płatniczego i niebędące pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, które może być przekazywane, przechowywane lub sprzedawane za środki płatnicze drogą elektroniczną”.

Ustawa reguluje co powinny zawierać dane o rachunkach przekazywane do CBR oraz komu te informacji będą udostępniane (tzn. jakie instytucje będą miały do nich dostęp).

Jak będzie to wyglądać w praktyce?

Instytucja zobowiązana (czyli ta, w której posiadamy rachunek) ma obowiązek w ciągu wskazanego w ustawie terminu przekazać odpowiednie informacje o danych rachunku do CBR. W przypadku nie dotrzymania terminu bądź przekazania nieprawdziwych informacji, podlegać będzie karze pieniężnej nie przekraczającej 1 500 000 zł. Czyli na dobrą sprawę my jako właściciele rachunku nie musimy robić nic – cała procedura leży po stronie właściciela instytucji płatniczej.

Co z Bitcoinem?

Sam projekt ustawy zawiera w sobie wiele niedomówień. Nie jest w niej jasno sprecyzowane czy ustawa dotyczyć będzie wyłącznie polskich firm czy ogólnie zagranicznych firm świadczących usługi na terytorium Polski. Ponadto jak to w tego typu sprawach mogą występować rozbieżności pomiędzy prawem krajowym i europejskim.

W chwili obecnej ciężko określić jaki zakres obejmie ustawa jeśli chodzi o handel Bitcoinami. Pod obecnie brzmiącą ustawę przyporządkować możemy wszelkie giełdy, kantory czy portfele BTC – to zapewne będzie korygowane w czasie. Nie mniej jednak wszelkie ingerencje w świat BTC i sposobu jego działania wydają się być dla nas niekorzystne. Wszakże olbrzymią korzyścią z posiadania kapitału w kryptowalucie Bitcoin jest jego anonimowość i każda próba jej pozbawienia może negatywnie odbić się na samej walucie – choćby przez spadek zainteresowania. Pocieszające jest, że jeśli ustawa nie będzie kompletna i dopuszczać będzie możliwość skorzystania na obecnych zasadach z ofert rynku zagranicznego to narzucone regulacje nie będą stanowiły żadnego problemu.

Na koniec zaznaczyć należy, że jest to wyłącznie projekt ustawy a konsultacje publiczne będą trwały do 10 stycznia 2017 r. Projekt zapewne podlegał będzie licznym modyfikacjom, więc ciężko na chwilę obecną przyszłościowo odnosić się bezpośrednio do aktualnej wersji. Do sprawy zapewne odniesie się strumień „Blokchain i kryptowaluty” programu rządowego „Od Polski papierowej do cyfrowej”.

Według projektu, ustawa ma zacząć obowiązywać po upływie 26 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Przeczytaj także:
• Bliski koniec gotówki?

2 Comments

  1. Ciekawe jaka będzie ostateczna wersja ustawy oby to nie był gwóźdź do trumny dla bitcoina w Polsce bo wszystko co z Rządu wychodzi przeciw walce z terroryzmem zazwyczaj jest niekorzystne dla nas,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.

*