Recyclix

Recylix jest firmą zarejestrowaną na terenie Unii Europejskiej, co więcej – na terenie Polski. Działa jako spółka z o.o., posiada więcej własny numer KRS (tutaj link), nip i co najważniejsze – nie jest anonimowa. Firma udostępniła swój portal inwestorom w 2015 roku i  miesiąca na miesiąc zwiększa grono swoich zwolenników. Dla zwiększenia ufności wobec firmy można dodać, że większość tego typu programów rejestrowane są w krajach „offshore”, które gwarantują wysoki stopień anonimowości.

Siedziba firmy mieści się w Warszawie, natomiast fizyczne biuro zlokalizowane jest w Łomży, przy ulicy Poligonowej 28.

Czym zajmuje się firma? 

Firma zajmuje się recyklingiem, czyli przetwarzaniem odpadów i odzyskiwaniem z nich materiałów i surowców. Oferuje uczestnikom możliwość zarabiania za pomocą otwartego dostępu do zakupu i sprzedaży surowców wtórnych na rynku międzynarodowym poprzez ich serwis.

Zadaniem firmy jest organizacja i przetwarzaniem, zadaniem inwestorów jest pomoc w organizowaniu surowców do recyklingu. Koncepcja jest prosta: kupujemy odpady, firma je dla nas przetwarza i te przetworzone odpady ( I proces) sprzedajemy lub poddajemy wytłaczaniu ( II proces).

Przykładowo: Firma starą zużytą folię LDPE przetwarza na granulat ( I proces), z którego produkuje się czarne worki na śmieci, a także kilka innych produktów z tworzyw sztucznych (np. rury) (II proces).Na stronie firmy możemy znaleźć:Zarządzanie odpadami-jest to wspólny zakup odpadów w imieniu naszych użytkowników. Prowadzimy poszukiwanie dostawców surowców, realizujemy dostawy, magazynujemy i przygotowujemy surowcy do recyklingu, a następnie umiejętnie prowadzimy cały proces technologiczny przetwórstwa z realizacją produktu końcowego i dzielimy uzyskane przychody.

Oficjalne wideo:

Jak to działa?

Cały cykl inwestycyjny trwa 5 tygodni i dzieli się na dwa podcykle. Pierwszy z nich trwa 3 tygodnie (obejmuje sortowanie + obróbkę wstępną -> otrzymujemy regranulat) (patrz rys. wyżej), drugi cykl trwa 2 tygodnie (obejmuje wytłaczanie -> otrzymu).

Po zakończeniu I podcyklu (3 tygodnie) otrzymujemy 6% od zainwestowanej kwoty. W tym miejscu mamy możliwość decyzji: sprzedajemy towar bądź używamy przycisku „recykling”  aby kontynuować cykl i przejść do drugiego podcyklu. Po zakończeniu II podcyklu otrzymujemy 8% z różnicy kwoty pomiędzy podcyklem I i II. Zatem łącznie cały 5 tygodniowy cykl generuje nam 14% zysku początkowej zainwestowanej kwoty.

UWAGA! Warunkiem otrzymania 8% z II podcyklu jest kliknięcie przycisku „restartuj”!!! 

Na co uważać?

Przede wszystkim należy zapoznać się z regulaminem, ponieważ istotną kwestią jest, iż w przypadku decyzji o sprzedaży naszego towaru otrzymujemy 25% jego wartości!! Spokojnie, nie jest to 25% naszego wkładu, lecz 25% wartości towaru. Pokażmy to na przykładzie.

Przykład

Załóżmy, że wpłacamy do programu 100 €. Jeden kilogram odpadów kosztuje 0,20€/kg, zatem: 100€/0,20€/kg = 500 kg. Za 100€ kupiliśmy 500 kg odpadów. Poddajemy nasze 500 kg odpadów I podcyklowi, który trwa 3 tygodnie. Po upływie tego czasu na naszym koncie pojawia się regranulat o wartości 200 € (cena sprzedaży regranulatu to 0,40€/kg – dwukrotnie więcej niż cena odpadów). Klikając przycisk „recykling” poddajemy nasz regranulat II podcykowi, a my zgodnie z regulaminem otrzymujemy 6% wynagrodzenie od kwoty zakupu odpadów ( 6% x 100€ = 6€), Po upływie 2 tygodni posiadać będziemy granulat o wartości 300€ (cena granulatu wynosi 0,60€/kg -> 500 kg * 0,60€/kg = 300€). W tym miejscu, po kliknięciu przycisku „restartuj” otrzymujemy 8% od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży granulatu i regranulatu (300€ – 200€=100€). 8% z 100€ = 8€. Zatem nasz zysk z II podcyklu wynosi 8€. Podsumowując cały 5 tygodniowy cykl otrzymujemy zyski w wysokości 6€ ( I podcykl) i 8€ (II podcykl), które zachowujemy jeśli zdecydujemy się kontynuować recykling bez natychmiastowej sprzedaży. Nasz całkowity zysk wynosi 14€.

Co jeśli chcemy sprzedać nasz towar?

Jeśli decydujemy się sprzedać nasz towar, otrzymamy 25% udziału ceny sprzedaży. Zatem z kwoty 300€ uzyskanego granulatu otrzymamy 75€ (25% z 300€). Dodatkowo otrzymamy również 6€ zarobione za I podcykl. Nie otrzymamy 8€ za II podcykl, ponieważ warunkiem otrzymania jest kontynuowanie recyklingu (restart cyklu). Zatem po pierwszym 5-tygodniowym cyklu otrzymamy 75€ + 6€ = 81€ !! Zgadzam się, że jest to kwota niższa od kwoty naszego depozytu wynoszącego 100€? Czy to błąd? W żadnym wypadku. Firma po prostu zachęca nas do długotrwałej współpracy.

Jak wypłacić środki z zyskiem?

W związku z tym, że w przypadku sprzedaży otrzymujemy wyłącznie 25% wartości sprzedaży naszego towaru, najrozsądniejszym i zarazem najlepszym wyjściem jest reinwestowanie naszego depozytu i powtarzanie cyklów do czasu gdy będziemy pewni, że te 25% będzie kwotą wyższą niż nasza inwestycja.

Inną opcją jest dokupienie udziałów wyposażenia firmy (wózek widłowy, sortownia, niszczarka itp.):

Spowoduje to zwiększenie udziału w trakcie sprzedaży z 25 % do nawet 50% oraz zwiększy limit zakupu śmieci (odpadów) aż do 350 ton! UWAGA! Sens kupowania udziałów występuje jedynie w przypadku, gdy chcemy dokonać depozytu przewyższającego kwotę 1000€ (standardowo możemy zakupić 5000 kg co przekłada się na równowartośc 1000€).
Udogodnieniem jest fakt, że firma nie nakłada limitów na ilość powtarzanych cyklów.

Bonus

Dla wszystkich nowych użytkowników firma oferuje bonus w wysokości 20 €! Co więcej, bonus nie wymaga wpłaty środków własnych! Po prostu rejestrujemy się z tego linku i już po zakończeniu rejestracji na naszym koncie znajduje się kwota bonusowa.

UWAGA! Jak nietrudno się domyślić, bonus ten nie jest przyznawany na zasadzie „Zakładam konto -> obracam bonus -> wypłacam środki”. Bonus ten jest przyznawany w celu edukacji i sprawdzenia w jaki sposób program działa. Środki te dostępne są przez 60 dni (chyba że w międzyczasie dokonamy depozytu, wtedy bonus przestaje mieć określony czas i jedyne co go ogranicza to kwestia minimalnej wypłaty)

UWAGA 2! Wypłaty bonusu dokonać można wyłącznie na konto bankowe! Korzystając z bonusu miej na uwadze fakt, iż wypłata na konto bankowe możliwa jest od 20€.

Depozyty/wypłaty

Firma oferuje 3 możliwości depozytu:

Wpłata za pomocą konta bankowego (przelew)- min. 20 €.

Dla karty kredytowej minimalna kwota depozytu wynosi 20 €. UWAGA! Przy depozycie za pomocą karty kredytowej pobierana jest prowizja 5%!

Wpłata za pomocą bitcoin – min. 20 €.

Minimalna wypłata to 20 €.

Narzędzia pomocnicze

Dla początkujących inwestorów (i nie tylko!) firma udostępnia załączony na stronie darmowy kalkulator. Możemy w nim przeliczyć „na sucho” wiele najważniejszych kwestii, np. ile otrzymamy wybranych jednostek za określoną kwotę, ile zarobimy przy zakupie określonych jednostek i w jakim czasie oraz jaki czas zajmie nam osiągnięcie maksymalnej, dopuszczalnej początkowo ilości (5000 kg) odpadów.Kalkulator znajdziemy pod tym linkiem.

Program polecający

Firma oferuje prowizje od poleconych osób w wysokości 12% od depozytu. Wystarczy aby osoba polecana wpisała w formularzu rejestracyjnym nasze konto ID.

Gdyby ktoś był zainteresowany dołączeniem do mojej grupy w programie, proszę wpisać w oknie Konto ID sponsora nr: 5559-0944-301A (moje ID). W zaman służę pomocą we wszelkich wątpliwościach.Jeśli przeczytałeś powyższe informacje i jesteś zainteresowany wstąpieniem do programu, przeczytaj:Jak zacząć + pierwsze kroki