Obrana przeze mnie strategia oparta jest na dywersyfikacji portfela inwestycyjnego zarówno pod względem wyboru produktów finansowych jak i stopnia ryzyka. Głównym założeniem jest sprawne połączenia standardowych form inwestycji (obecnie głównie waluty, kruszce, rzadko akcje) z inwestycjami e-biznesu (np. programy Revshare), pasywnymi oraz innymi (np. kryptowaluty).

Staram się określić % podział całkowitej kwoty zainwestowanych pieniędzy pomiędzy poszczególne produkty i w zależności od podejmowanych przeze mnie decyzji rozdzielać kwoty odpowiednio pomiędzy poszczególne aktywa. Dopuszczam również przesyłanie pieniędzy pomiędzy różnymi produktami finansowymi (np. część kapitału przeznaczonego na waluty lokuje w kryptowalutach). Głównym i najważniejszym celem jest uzyskanie najkorzystniejszego zysku % w danym okresie rozliczeniowym.

Ponadto działam w oparciu o wiele podstawowych założeń tak aby w jak największym stopniu wykluczyć wpływ emocji i chwilowe wahania rynków na podejmowane przeze mnie decyzje. Oczywiście na bieżąco staram się śledzić różne blogi finansowe (od których non stop się uczę) jak również wiadomości dot. gospodarki zarówno w Polsce jak i na świecie (i wszystkich różnych informacji, które mogą mieć wpływ na kurs moich inwestycji).

Na blogu postaram się na bieżąco przedstawiać jak kształtuje się mój portfel inwestycyjny oraz opisywać zachodzące zmiany. Zastrzegam sobie jednak prawo do podejmowania wszelkich działań bez upubliczniania i opisywania na blogu. Jeśli jakakolwiek informacja może zaszkodzić mnie, moim inwestycjom czy osobom z którymi współpracuje zapewne nie opublikuje jej w sieci (ani na blogu).